På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Förskolechefens tankar

Utifrån vår vision arbetar vi i olika projekt med fokus på Hållbarhet. VI har under en tid arbetet med utemiljön på gårdarna där främst en av gårdarna haft mer fokus på odling och förändring av miljön utifrån en hållbarhetstanke. Under verksamhetsåret 2018-2019 har vi fokus på att "Förskolan ska utveckla sin arbetsprocess kring naturvetenskap och teknik, hållbar utveckling och digitalisering". Vi deltar alla i läslyftet, en kompetensutvecklingsinsats som skolverket erbjuder och vår utmaning är nu att med ett språkutvecklande arbetssätt utifrån naturvetenskap och teknik arbete utifrån hållbarhetstanken. Vi arbetar också med att utveckla vårt pedagogiska dokumentationsarbete för att vi på ett för oss tydligt sätt ska synliggöra barnens utveckling och lärande i syfte att vårt arbete ska stödja våra barn på bästa sätt. I detta arbete vänder och vrider, reflekterar, diskuterar och samtalar vi om hur förhållningssätt och miljö ska se ut för att gynna arbetet som leder till att våra mål utifrån visionen uppfylls. I detta arbete har vi en fördel som VFU förskola vilket innebär att vi tar emot förskollärarstudenter som kan bidra med utmanande frågor utifrån relevant forskning.

Marie Sunnerfalk
Förskolechef

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-22

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Tf rektor
Barbara Rudh 
0240-863 03 

Handläggare
Helena Ekroth
0240-864 41

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/07 23:26:29