På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Fritidshem - information

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet där barnen erbjuds en meningsfull och utvecklande fritid under de tider då de inte vistas i förskoleklass eller i grundskolan.
Fritidshemmen kompletterar skolan tidsmässigt och innehållsmässigt.

Verksamheten pågår under den skolfria delen av dagen och året d v s under morgontimmar, eftermiddagar, lov och studiedagar. Fritidshemmens ordinarie öppettider är kl 6:30-18:30.

Det finns möjlighet att enbart ha s k lovdagsplats. Det innebär att barnet enbart är i fritidshemmet under lov och när lärarna har studiedagar. 

I Ludvika kommun har barnen rätt till plats i fritidshem från 1 augusti det år de fyller 6 år, till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Därefter upphör platsen automatiskt. För att få plats i fritidshem krävs det att vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar.

Fritidshem till hösten

Ansök om fritids om du har en 6-åring som börjar i förskoleklass till hösten och för närvarande inte har en barnomsorgsplats.

Har ditt barn redan barnomsorgsplacering kommer den automatiskt att övergå till en fritidsplacering från och med 1 augusti. Det gäller inte om du är arbetssökande eller har skuld till barnomsorgen.
.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-06

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Verksamhetschef Förskola
Ulrika Norberg Eriksson 0240-860 78

Barnomsorgshandläggare
Lunchstängt 12:00-13:00

Centrala Ludvika:
Helga Hellman 0240-862 92

Ytterområdet:
Lena Göransson 0240-866 38

Besöksadress
Social- och utbildningsförvaltningens kansli
Östra Storgatan 29, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 12:05:19