På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Elevhälsoteam - EHT

Elevhälsoteamen arbetar främst preventivt med att förhindra och tidigt upptäcka men också i viss utsträckning, lindra såväl fysisk, psykisk som social ohälsa. Allt för att stödja elevens lärande och mående.

Parkskolan

Elevhälsoteamtet på Parkskolan består av skolsköterska, kurator, specialpedagoger/lärare, socialpedagog och rektor. Speciallärarna med spetskompetens inom svenska och matematik. Specialpedagogens spetskompetens finns inom autismspektrat. Skolsköterska finns på skolan 2-3 dagar i veckan. Kurator minst en dag i veckan. Elever kan under skoltid ta kontakt med dessa då de finns på plats på skolan.

Speciallärare, specialpedagog, elevstöd och socialpedagog är de som arbetar med och kring elever som är i behov av särskilt stöd. Detta sker både på individ- och gruppnivå. Utgångspunkten är att hitta lösningar som gör att eleven lyckas.

Tekniska hjälpmedel, inlästa läromedel, anpassningar i klassrummet som ex muntliga prov i stället för skriftliga, förändringar i lärares sätt att organisera undervisningen är exempel på stöd till elever i behov av särskilt stöd.

Elevens behov utreds i samråd med blan annat elev och vårdnadshavare. Åtgärdsprogram skriv tillsammans med dessa. Elevhälsan deltar i detta arbete.

Klicka på länken nedan för att ta del av information om Ludvika kommuns elevhälsa.

Relaterad information

Kontakta oss

Telefon: 0240-56 58 60
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Rektor
Annicke Andersson
0240-861 41

Handläggare
Carina Hammar
0240-56 58 60

Sjuk- och friskanmälan
0240-56 58 52
Fr o m 26 augusti 2019 via Skola24

Lärararbetsrum åk 2-6 samt konferensrum.                       Morgonmöte kl 7.30-8.00.               0240-56 58 50

Lärararbetsrum F-åk 1                     0240-56 59 12

Fritidshemmet 0240-56 57 82


Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 08:05:30