På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Kvalitetsarbete

Skolverkets definition 

Ett sätt att redovisa en skolas kvalitet är att använda Skolverkets definition av kvalitet i skola och utbildning. Skolan, fritidshemmet, förskolan eller utbildningen ska:

  • Arbeta för att nå upp till och uppfylla nationella mål
  • Motsvara nationella krav och riktlinjer
  • Uppfylla andra mål, krav och riktlinjer (t.ex. kommunal skolplan och förskoleplan, lokal arbetsplan och andra lokala planer)
  • Arbeta för förnyelse och ständiga förbättringar utifrån de förutsättningar som finns

Enligt skollagen ska varje skola planera, följa upp och utveckla utbildningen systematiskt. Kvalitetsarbete skall genomföras under medverkan av personal och elever.

På Parkskolan arbetar vi systematiskt med vårt kvalitetsarbete där årliga utvärderingar och analyser ligger till grund för kommande läsår. Betyg, resultat av olika kartläggningar, enkäter m m är underlag för dessa. Klicka på nedanståend länk för att ta del av kvalitetsårshjulet.

Kvalitetsårshjul

Relaterad information

Relaterade länkar
Relaterade länkar

Kontakta oss

Telefon: 0240-56 58 60
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Rektor
Annicke Andersson
0240-861 41

Handläggare
Carina Hammar
0240-56 58 60

Sjuk- och friskanmälan
0240-56 58 52
Fr o m 26 augusti 2019 via Skola24

Lärararbetsrum åk 2-6 samt konferensrum.                       Morgonmöte kl 7.30-8.00.               0240-56 58 50

Lärararbetsrum F-åk 1                     0240-56 59 12

Fritidshemmet 0240-56 57 82


Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 12:17:03