På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Lokal profil för Vasaskolan F-3

Vasaskolan F-3 med fritidshem

På Vasaskolan ska varje elev få precis den stimulans, hjälp och det stöd som behövs för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

  • Barnets bästa är utgångspunkten för all vår verksamhet!
  • Pedagogerna på Vasaskolan använder en bred arsenal av metoder och verktyg samt goda ämneskunskaper i undervisningen. De är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer samtidigt som de har höga förväntningar på att alla ska lyckas. Vi utvecklar ständigt vårt målmedvetna lärarskap genom att titta på vad forskningen säger och tar del av goda exempel och erfarenheter.
  • Du som vårdnadshavare är viktig! Du är den som står ditt barn närmast. Därför är vi i Vasaskolan mån om att ha god relation med dig. Goda resultat uppnås lättast när vi samverkar kring ditt barns utveckling.
  • På Vasaskolan arbetar vi förebyggande på olika sätt så att det inte ska uppstå diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Bland annat erbjuder fritidspedagogerna meningsfulla och roliga rastaktiviteter. Om det trots allt skulle inträffa någon form av obehag agerar vi på skolan omedelbart. Ni som föräldrar kan vara säkra på att skolan genast vidtar åtgärder och följer upp hur det går. Vi ger oss inte förrän alla elever känner sig trygga och respekterade. Kyrkskolan har en handlingsplan som visar hur vi arbetar.
  • Vasaskolan har vi ett tätt samarbete med elevhälsan. Vi har en specialpedagog på skolan. Det finns även en skolsköterska på plats flera dagar i veckan.


Texten är hämtad ur foldern Träffa Vasaskolan F-3 som delades ut i samband med Träffa Ludvika 2013.


Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2014-04-10

Kontakta oss
Telefon: 0240-864 41
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Rektor
TF Jenny Borgström Maathz t o m 2019-12-31
0240-56 58 48

Kine Finstad fr o m 2020-01-01
0240-56 58 61

Biträdande rektor
Susanna Bjärud 0240-860 71

Handläggare
Liselott Karlsson 0240-861 91

Frånvaroanmälan
Skola:070-230 52 64 (Senast 07.30 via SMS)
Fr o m 26 augusti 2019 via Skola24

Fritids: 076-126 27 46

Fax
0240-866 70

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 07:55:18