På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Ansökan om ledighet för elev

Vid ansökan om ledighet gör mentor/klassföreståndare och rektor en bedömning utifrån den enskilde elevens hela skolsituation. Bedömningen ligger sedan till grund för om ledighet beviljas eller inte.

Vårdnadshavarna ska i möjligaste mån planera så att elevs ledighet för enskilda angelägenheter förläggs till de lovdagar som finns under läsåret. Skälet till detta är att eleven har skolplikt och ska vara närvarande i skolan under 178 dagar per läsår.

Ansökan om ledighet utöver ordinarie ledighet görs på en särskild blankett. Enligt skollagen 7 kap. 18 § gäller följande vid ansökan om ledighet:

Kortare ledighet för enskild angelägenhet, 1-3 dagar per läsår.
Handläggs och beslutas av mentor/klasslärare

Kortare ledighet för enskilda angelägenheter, 4-10 dagar per läsår
Handläggs av mentor/klasslärare och beslutas av rektor

Längre ledighet för synnerliga skäl, mer är 10 dagar per läsår
Handläggs och beslutas av rektor

  Sidan senast uppdaterad: 2018-10-26

  Kontakta oss
  Telefon: 0240-860 00
  Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

  Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

  Telefon: 0240-860 00
  SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/07 21:22:12