På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Val av skola till årskurs 7 inför läsåret 2019/2020

Om du/ni har en elev som går i åk 6 i en av Ludvika kommun grundskolor och som ska börja årskurs 7 läsåret 2019/2020 så får ni ett brev där eleven har fått en preliminär skolplacering utifrån nuvarande skolplacering.

I Ludvika kommun finns det 3 kommunala grundskolor som har åk 7-9: Fredriksbergsskolan i Fredriksberg, samt Kyrkskolan och Lorensbergaskolan i Ludvika.

Möjlighet att välja skola

Enligt skollagen kan du/ni även välja annan skola än den preliminära skol-placeringen som angetts ovan. Valet gäller under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan, se skollagen (2010:800) 10 kap 30§.

Skolskjuts

För elever i årskurs 7-9 har social- och utbildningsnämnden beslutat att eleverna får busskort till den skola man valt om avståndet är minst 4 kilometer mellan hem och skola. Ordinarie bussturer gäller.

Ansökan om annan skolplacering än den preliminära

Om ni önskar annan skolplacering för ert barn fyller ni i bifogad blankett ”Val av grundskola i årskurs 7”. Blanketten ska vara kansliet tillhanda senast den 11 januari 2019 till angiven adress. Observera att båda vårdnadshavarnas underskrifter behövs.

Besked

I slutet av januari kommer ni att kontaktas av rektor vid den önskade skolan för besked om den önskade skolplaceringen är beviljad.

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-10

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Kontaktpersoner
Frågor om skolvalet:
Marita Odén, 0240-863 48
 
Frågor om skolornas verksamhet:
Se respektive skola.

Frågor om skolbarnsomsorg:
Barnomsorgshandläggarna
0240-862 92, 866 38
barnomsorgen@ludvika.se
 
Frågor om skolskjuts:
Camilla Areteg, 0240-861 14

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/07 16:36:50