På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Simundervisning

Ludvika kommun lägger stor vikt vid att ha en hög simkunnighet och alla elever får obligatorisk simundervisning. Simkunnigheten kollas av i årskurs 5 och eventuella stödinsatser kan sättas in om någon elev inte uppnått godkänt simkunnighetsprov. Simskoleverksamhet och vattenlek erbjuds under sommaren.

Mål för elever årskurs 5


Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av femte skolåret
Eleven skall:
 • Kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten.
 • Kunna falla i vattnet, få huvudet under och efter att åter ha tagit sig till ytan kunna simma 200 m på djupt vatten, varav 50 ryggsim.
 • Kunna reglerna för bad- båt- och isvett
 • Kunna larma
 • Kunna medvetandekontroll, fria luftvägar och framstupa sidoläge
 • Känna till tekniken vid mun till mun andning
 • Kunna hjälpa en nödställd med förlängd arm och förstå hur förlängd arm ger egen säkerhet.
 

Mål för elever årskurs 9


Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret
Eleverna bör också få grundläggande utbildning i första hjälpen vid olycksfall.
Eleven skall:
 • Kunna redogöra för bad- båt- och isvett.
 • Kunna hoppa eller dyka i djupt vatten och därefter vistas i det djupa vattnet under minst 10 minuter. Provet utförs med kläder för att alla ska ha upplevt hur våta kläder påverkar oss. Under tiden för provet ska eleven simma, trampa vatten och flyta.
 • Simma 200 m på djupt vatten, varav 50 ryggsim. (Uppnåendemål efter det femte skolåret)
 • Kunna simma utsim 25 m med livboj och därefter bogsera en kamrat i bojen 25 m
 • Kunna utföra medvetandekontroll, larmning, fria luftvägar, mun-till-mun metoden samt framstupa sidoläge.

Mål att sträva mot (viktiga komplement som bör tas med i den ordinarie undervisningen):

 • Kunna använda ispik, isdubbar och livlina
 • Kunna hjälpa en nödställd som gått ner sig i en isvak.
 • Kunna Hjärt-lungräddning (HLR) och Första Hjälpen (ABC)
 

Mål Särskolan


Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det tionde skolåret
Eleven skall:
 • Kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten.

Att utifrån varje elevs enskilda förutsättningar sträva mot att:

 • Kunna falla i vattnet, få huvudet under och efter att åter ha tagit sig till ytan kunna simma 200 m på djupt vatten, varav 50 ryggsim.
 • Kunna reglerna för bad- båt- och isvett.
 • Kunna larma.
 • Kunna medvetandekontroll, fria luftvägar och framstupa sidoläge.
 • Känna till tekniken vid mun till mun andning.
 • Kunna hjälpa en nödställd med förlängd arm och förstå hur förlängd arm ger egen säkerhet.

Sidan senast uppdaterad: 2011-10-25

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 11:59:20