På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Skolfrånvaro

Skolverket (2010) skriver i rapporten Skolfrånvaro och vägen tillbaka:

"Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär en skyldighet för eleven att gå till skolan och delta i utbildningen om eleven inte är sjuk eller beviljats ledigt. Skolplikten innebär också en skyldighet för vårdnadshavarna att se till att deras barn går till skolan och en skyldighet för skolan och kommunen att kontrollera att alla skolpliktiga barn som bor i kommunen fullgör sin skolplikt. Långvarig ogiltig frånvaro innebär att den rätt till utbildning som alla skolpliktiga barn har inte blir tillgodosedd."

En bristfällig skolgång medför att dessa barn riskerar en ogynnsam utveckling med otillräckliga kunskaper från grundskolan som följd. Forskning visar att risken för att utveckla sociala problem är dubbelt så stor, för barn som inte fullföljer skolan, jämfört med andra.

Genom arbetet med hemmasittarprogrammet HSP vill social- och utbildningsförvaltningen främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro. Arbetet sker i samverkan mellan individ- och familjeomsorgen (IFO) och skola.


Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-13

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 16/07 18:48:39