Bostadsanpassning, återställningsbidrag

Fastighetsägare till flerbostadshus kan under vissa förutsättningar beviljas återställningsbidrag till tidigare utförda bostadsanpassningar.

Bestämmelserna är olika beroende om det gäller hyresrätt eller bostadsrätt. Bidrag kan inte lämnas för att återställa anpassningar i en bostadsrättslägenhet.

Återställningsbidrag gäller inte för egnahem.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: