Parkeringsplatser, allmänna

I Ludvika finns det många parkeringar för dig som vill ta en tur på stan. Vill du parkera nära centrum i Ludvika har du mycket att välja på.

Var hittar du parkeringar?

Här kommer några exempel på parkeringar som ligger nära centrum.

  • Parkeringen vid brofästet på Väsmanstrand (24- och 72 timmarsparkering)
  • Folkets hus (3-timmarsparkering med P-skiva)
  • Mellan Sporthallen och brandstationen (24-timmarsparkering samt förhyrda platser)
  • Tages torg (privatägd och avgiftsbelagd)
  • Norra änden av Storgatan (24-timmarsparkering)
  • Sockenstugeparken (24-timmarsparkering)

Du kan också parkera efter gatorna, kom bara ihåg att titta efter P-skyltar. Flera av gatorna är tidsreglerade och du måste ha P-skiva. Kom även ihåg att datumparkering gäller i Ludvika.

I Ludvika har vi några 72-timmars P-platser och det är på en del av parkeringen vid brofästet på Väsmanstrand. Finns det inga platser kvar där och du ska ut och resa så kan du kontakta oss så löser vi det.

Framtida parkeringsmöjligheter i stadskärnan

Här följer frågor och svar om det planerade bygget på Folkets hus-parkeringen (kvarteret Orren) och om hur det påverkar möjligheten att parkera i Ludvika centrum.

Varför ska det byggas i kvarteret Orren?

Vi vill förtäta Ludvika stadskärna för att staden ska bli mer trivsam och få fler boende i centrum. Det kommer inte minst ge fler människor som rör sig i stadskärnan, främjar lokal handel och stadens trygghet kvällstid.

De nya bostäderna och verksamheterna ska själva ordna nya parkeringar inom den egna fastigheten. Dessa parkeringar kommer att placeras i byggnadens källare och under gården. Det motsvarar ungefär de parkeringar som försvinner i markplan.

Varför ska inte de parkeringsplatser som försvinner ersättas med ett nytt parkeringshus?

I dag parkerar många som bor i eller arbetspendlar till den mest centrala delen av stadskärnan på parkeringsplatser eller gatuparkeringar. Det finns samtidigt ett stort överskott av parkeringar. Flertalet parkeringar på de mindre attraktiva platserna står tomma.

Det är vare sig smart eller samhällsekonomiskt. Vi vill prioritera handel och därför är det lämpligt att vi tillsammans försöker använda staden så smart och ekonomiskt som möjligt. En del kommer att få gå cirka 500 meter till jobbet istället för att parkera utanför arbetsplatsen.

Hur ska ni se till att de befintliga parkeringarna möter behovet?

Genom att förbättra de parkeringar vi har, visa på alternativ och använda bättre tidsreglering ska Ludvika kommun se till att det finns lediga parkeringar. Idag glömmer man lätt bort många av de medelstora parkeringsplatserna som finns. Det är också viktigt att arbeta för att söktrafik undviks (de som snurrar runt och letar efter en parkeringsplats). Ett bra mål är att ha en beläggning på 80-90 procent för att utnyttja våra parkeringar så bra som möjligt.

Hur vet ni att antalet parkeringar räcker?

I dag finns inom kvarteret Orren (på Folkets Hus-parkeringen) 149 korttidsparkeringar och 46 dygnsparkeringar. Det är fullt möjligt att behålla cirka 50 platser inom kvarteret Orren i det fall parkeringen skulle bebyggas utan parkeringshus.

Parkeringshuset Lodjuret är ett privatägt parkeringshus och har en beläggning på cirka 35 procent, vilket innebär att det finns cirka 80 lediga platser i snitt.

Ludvika kommun är den aktör som har det största antalet allmänna parkeringar i centrala Ludvika. Totalt har Ludvika kommun cirka 65 och LudvikaHem 40 dygnsparkeringar i den mest centrala stadskärnan (om man bortser från parkeringarna på Folkets Hus-parkeringen). Ludvika kommun har också cirka 75 datumparkeringar längs med gator inom samma område. Dessa kommer att regleras om till korttidsparkering (1-5 timmar) för att ge plats för centrumbesökare.

Det finns utöver detta flera privata fastighetsägare som tillhandahåller parkeringar. Det är rimligt att tro att detta bör räcka så som det ser ut i dag. Det är viktigt att tänka flera led framåt och därför ser vi också över var vi kan skapa fler parkeringsplatser på mest samhällsekonomiskt sätt.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: