Parkeringsplatser, allmänna

I Ludvika finns det många parkeringar för dig som vill ta en tur på stan. Vill du parkera nära centrum i Ludvika har du mycket att välja på.

Var hittar du parkeringar?

Här kommer några exempel på parkeringar som ligger nära centrum.

  • Parkeringen vid brofästet på Väsmanstrand (24- och 72 timmarsparkering)
  • Folkets hus (3-timmarsparkering med P-skiva)
  • Mellan Sporthallen och brandstationen (24-timmarsparkering samt förhyrda platser)
  • Tages torg (privatägd och avgiftsbelagd)
  • Norra änden av Storgatan (24-timmarsparkering)
  • Sockenstugeparken (24-timmarsparkering)

Du kan också parkera efter gatorna, kom bara ihåg att titta efter P-skyltar. Flera av gatorna är tidsreglerade och du måste ha P-skiva. Kom även ihåg att datumparkering gäller i Ludvika.

I Ludvika har vi några 72-timmars P-platser och det är på en del av parkeringen vid brofästet på Väsmanstrand. Finns det inga platser kvar där och du ska ut och resa så kan du kontakta oss så löser vi det.

Hur kommer ni hantera de parkeringsplatser som försvinner i samband med byggnationen?

Detta är en fråga som vi utreder ytterligare just i denna stund. När detaljplanen togs fram var tanken att parkeringsplatserna som försvinner genom byggnationen av Orren skulle kompenseras inom samma yta. Det vill säga med ett parkeringshus.

Efter detta har diskussioner förts om detta verkligen är den mest optimala lösningen för de behov som finns. Vi har därför valt att lyfta perspektivet till en centrum-nivå istället för att fokusera på enbart Orren-fastigheten i syftet att skapa en långsiktigt hållbar parkeringslösning för samtliga intressenter i hela centrum.

Detta innebär att vi har möjlighet att mer ingående studera det faktiska parkeringsbehovet i hela centrum. Vidare så har vi då lättare att ha ett större fokus på vilken funktion parkeringarna behöver uppfylla utifrån det behov som respektive grupp har, exempelvis om parkerar du som boende, är i stan för att handla eller är det så att du jobbar i stan?

Parkeringar är en stor, viktig och känslig fråga som är kritisk när det kommer till stadens attraktivitet. Utöver detta så är det även en oerhört kostsam fråga, särskilt när det kommer till parkeringshus. Till följd av detta kollar vi i utredningen på flertalet olika lösningar som exempelvis optimeringar och ombyggnationer av befintliga parkeringsplaner samt alternativa placeringar för ett parkeringshus och hur stort det behöver vara om det är så att vi faktiskt behöver ett. Allt för att vi ska ha en så effektiv och klok användning av den stad och de medel vi fått ansvaret att förfoga över.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: