Fjärrvärme

I Ludvika kommun finns tre fjärrvärmeanläggningar.

Ludvika tätort värms till största del av Lyviksverket som drivs av VB Energi Länk till annan webbplats.. I Grängesberg driver VB Energi en anläggning för centrala Grängesberg. I Nyhammar driver Nyhammars Energi AB en anläggning för Nyhammars tätort. I samtliga fall gäller att det är fliseldade anläggningar som försörjer industri- och affärslokaler samt större bostadshus med värme. Andelen sådana fastigheter som är anslutna är hög medans andelen villor är låg.

Fjärrvärme är en mycket bra uppvärmningsform ur miljösynpunkt. Biobränslen och rökgasrening är i detta sammanhang en bra kombination. Myndighetsnämnden miljö och bygg rekommenderar därför fjärrvärmeanslutning där så är möjligt.

I Ludvika tätort finns några aktörer som samarbetar med VB Energi genom att utbyta energi. Hitachi Energy, Ludvika kommun genom Gårlångens avloppsreningsverk och Ludvika församling är sådana aktörer. Vid behov tar dessa aktörer energi från VB Energi och vid överskott lämnas energi till fjärrvärmenätet.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: