Hjälp i hemmet

Vi arbetar för att du ska kunna bo kvar hemma så länge som du önskar. För att underlätta för dig finns olika typer av stöd och hjälp att ansöka om.  Insatserna ska efter bedömning anpassas utifrån dina egna resurser och behov. Det är också vår uppgift att stödja och avlasta anhöriga genom olika former av insatser.