Stöd vid kris

På kommunal nivå har kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för att alla som vistas i kommunen får stöd och hjälp vid katastrofer eller större olyckor.

Kommunen har flera nätverk och kontakter som kan komma att bli inblandade för att stötta människor vid sådana tillfällen. Som exempel kan nämnas verksamhetsområden som: socialtjänsten, skolan, olika trossamfund, Polisen, räddningstjänsten, frivilligorganisationer som exempelvis Röda Korset och sjukvården.

Inom sjukvården finns en grupp som kallas PKL, Psykiatriska Katastrofledningsgruppen. PKL ansvarar för ledningen av det psykosociala omhändertagandet av de skadade och anhöriga till skadade och avlidna vid olyckshändelser.

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: