Trygghet

Vi vill att våra anställda ska känna sig trygga redan från första dagen.

Introduktion

Ludvika kommun arbetar för att nyanställda ska känna sig välkomna bland sina nya arbetskamrater och på ett bra sätt komma in i sina nya arbetsuppgifter.

Nyanställda får en introduktion av närmaste chef eller arbetsledare och bjuds dessutom in till en kommungemesam introduktion. Den ska ge en bild av kommunens omfattande och breda verksamhet, samt öka förståelsen för det gemensamma medborgaruppdraget.

Samverkan

Samverkan är ett samarbete mellan arbetsgivaren och representanter för arbetstagarna.

Syftet med samverkan är att få medarbetarnas och arbetsgatarorganisationernas synpunkter för att i sin tur få ett bättre beslutsunderlag. Dessutom strävar samverkan efter att leda fram till enighet mellan parterna. Det kan på sikt leda till ett högre
engagemang, bättre måluppfyllelse och en bättre arbetsmiljö för alla medarbetare.

Mentorer

Ludvika kommun har valt att satsa på en genomtänkt strategi och organisation
för introduktonsperiod i förskola och skola.

Som nyanställd inom skolan i Ludvika är du aldrig ensam. Tvärtom, vi erbjuder ett omfattande mentorskap.

Mentorer och adepter har regelbundna träffar, där man diskuterar situationer och erfarenheter. Det är högt i tak och skratt blandas med allvar.

Föräldraledighet

Föräldraledighetslagen reglerar villkoren för föräldraledigheten. Du
ansöker om ledighet hos din chef och anmäler ledigheten hos Försäkringskassan
som betalar ut din föräldrapenning.

Om du får förändrad inkomst, anmäl detta till Försäkringskassan så att rätt
ersättning betalas ut när du är hemma med ditt barn. För mer information,
prata med din chef, ditt fackliga ombud eller Försäkringskassan.

Föräldrapenningtillägg

Du som varit sammanhängande anställd i minst ett år har rätt
till föräldrapenningtillägg under tiden du är föräldraledig. Tillägget
motsvarar tio procent av lönebortfallet under ledigheten och du får det i
upp till 180 dagar per födsel och som längst tills dess att barnet är
24 månader.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: