Vatten och avlopp

På de här sidorna kan du se vad som gäller för dig som har eller vill ha kommunalt vatten och avlopp eller vad du ska tänka på om du har eller vill ha egen brunn och enskilt avlopp.

WBAB (WessmanBarken Vatten och Återvinning AB) är det kommunala bolaget som sköter kommunalt vatten och avlopp samt tömning av slamavskiljare.