Det här är Indianberget

På Indianbergets förskola finns två avdelningar

  • Björnen för de minsta barnen
  • Hjorten för de äldre barnen

Förskolan är belägen intill skogen i Fredriksberg.

Natur- och miljötänkandet går som en röd tråd genom verksamheten. Vi källsorterar, komposterar och odlar och hösten 2004 blev förskolan Grön Flagg-certifierad. Läs mer om Grön Flagg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Med skogen som en del i förskolans lärmiljö utforskar barnen naturen med utgångspunkt i förskolans läroplan (Lpfö 98/16).

Förskolan utgår från barnens intressen. Lärande och lek bildar en helhet där barn och pedagoger tillsammans initierar aktiviteter. Genom pedagogisk dokumentation synliggörs barnens lärprocesser.

Vi låter barnen försöka på egen hand och ger dem tid för lärande och utveckling.

På Indianbergets förskola strävar vi efter att skapa tydliga lärmiljöer som inspirerar barnen och bjuder in till lek. Vi arbetar för ett tydligt vardagsarbete med återkommande rutiner för att skapa trygghet till barnen.

På Indianbergets förskola arbetar vi språkutvecklande med ett medvetet förhållningssätt till högläsning, sagoberättande och samtal med barnen. Rutinerna spelar en viktig roll i vardagen på förskolan för att vardagen på förskolan ska vara så trygg som möjligt för barnen som vistas där.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås via växeln 0240-860 00

Verksamhetschef förskola: 0240-866 67

Sidan uppdaterades: