Det här är Sörviks förskola

Sörviks förskola med tre avdelningar finns cirka fem kilometer utanför Ludvika och ligger mycket vackert intill fantastisk skogsmiljö och med utsikt över sjön Väsman.

Sörviks skola med elever från förskoleklass till årskurs 6 ligger alldeles intill vilket skapar mycket goda förutsättningar för mjuka övergångar mellan förskola och skola.

På förskolan finns ett stort intresse för att på ett lekfullt och omsorgsfullt sätt arbeta temainriktat med både små och stora projekt, där man ser barnen som kompetenta medforskare. En stor vikt läggs vid att skapa trygga, varma och glädjefyllda relationer. Miljön är föränderlig utifrån barnens behov och intressen och det finns rika möjligheter till lek, lärande och upptäckande. Att genom bildstöd och annat kommunikationsstöd skapa trygghet och möjlighet till inflytande för barnen är ett viktigt arbetssätt. Det finns ett stort intresse av att arbeta medvetet med den lärande miljön både inne och ute och utanför gården finns den fantastiska närmiljön som ger ytterligare möjligheter till både lek, lärande och fina upplevelser.

För att skapa en likvärdig utbildning av hög kvalitet arbetar vi för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att erbjuda bättre och bättre undervisning för varje barn.Varje förskola i kommunen har specialpedagog kopplad till sig som stöttar arbetslagen i arbetet med att varje förskola ska vara den bästa förskolan för varje barn som går där.

De dokument som styr vår utbildning är:
Skollagen (2010:800) och Läroplan för förskolan (Lpfö 18)

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: