Det här är Sörviks förskola

Sörviks förskola, som finns 5 km utanför Ludvika och som består av fyra förskoleavdelningar med barn i åldern 1-5 år, ligger vackert placerad intill fantastisk skogsmiljö och med utsikt över sjön Väsman.

De dokument som styr vår utbildning är:

Skollagen (2010:800) och Läroplan för förskolan (Lpfö 18)

Vår förvaltnings ledord: ”Lustfyllt lärande genom lek och samspel” är också något vi på så många sätt som möjligt vill uppfylla.

Våra gemensamma och grundläggande mål för utbildningen och undervisningen här på förskolan är att barnen ska känna trygghet, glädje, gemenskap och tillit till sin egen förmåga samt att de genom små utmaningar får rika möjligheter till lärande.

En hörnsten i utbildningen är det medvetna arbetet med den lärande miljön både inne och ute. Miljön är föränderlig utifrån barnens behov och intressen och det finns rika möjligheter till lek, lärande och upptäckande. Utanför gården finns den fantastiska närmiljön som ger ytterligare möjligheter till både lek, lärande och fina upplevelser. Att förskolan ligger i direkt anslutning till Sörviks skola med förskoleklass, fritidshem och årskurs 1-6 gör att barnen på ett tryggt sätt kan få en mjuk övergång från förskola till förskoleklass.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: