Det här är Kyrkskolan 7-9

Kyrkskolan 7-9 ligger i centrala Ludvika och är en av två högstadieskolor i Ludvika.

Läsåret 23/24 går det cirka 420 elever på skolan. På skolan jobbar cirka 70 personal. Vi har flera olika yrkesgrupper representerade så som: studiecoacher, fritidspedagog, lärarassistenter, grundskollärare, speciallärare/specialpedagoger, kurator, SYV, skolsköterska och rektorer. Vi har också tillgång till skolpsykolog som deltar på våra elev hälso team. Tillsammans jobbar vi för att vår skola ska vara den bästa skolan för alla elever som går på Kyrkskolan.

På skolan finns fyra stycken förstelärare som har sitt uppdrag i det ämnesövergripande arbetet. Målet är att få till ämnesövergripande arbete som gynnar elever och pedagoger.

Kyrkskolan är en skola som välkomnar lärarstudenter. Flera av våra lärare är utbildade handledare och kan därför säkerställa en hög och god kvalitet på lärarstudenternas arbetsplatsförlagda praktik.

För mer information om vår skola ta gärna del av vår kvalitetsrapport.

personer utanför kyrkskolan

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: