Tomgångskörning

Det finns regler för hur länge du får ha bilen i gång utan att köra. I Ludvika kommun är tidsgränsen en minut.

Bestämmelserna gäller inte om du befinner dig i en trafikkö eller annan trafiksituation. Bestämmelserna gäller i huvudsak de centrala tätorterna. Dessa regler finns angivna i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Ludvika kommun

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Miljö och bygg
miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: