Avfallstaxa - avgifter och abonnemang

WessmanBarken Vatten och Återvinning AB, förkortat WBAB, är det kommunägda bolag som sköter avfallshanteringen i Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om taxorna för avfall.

Kontakta oss

WBAB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken

Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken

E-post: info@wbab.se

Telefon:  0240-309 90

wbab.se Länk till annan webbplats.

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: