Öppenvårdsmottagningen våld i nära relation

Vi erbjuder rådgivning, krisbearbetning och samtalsstöd för dig som utstts, utsätter eller bevittnat våld i nära relation.

Vi vänder oss till dig som

  • har utsatt eller känner oro för att du kommer att utsätta närstående för våld
  • har varit eller är utsatt för våld av närstående
  • har bevittant och upplevt våld av eller mot närstående

Vi erbjuder

  • rådgivning
  • krisbearbetning
  • samtalsstöd

Vi riktar oss till dig som har behov av att

  • komma ut ur våldet
  • sluta använda våld
  • bättre kunna hantera ilska och konflikter i relationer
  • bearbeta dina upplevelser av våld

Kontakta oss
Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: