Det här är Lorensberga 7-9

Vi är cirka 60 personal som i olika roller möter våra elever varje dag.

På Lorensbergaskolan arbetar vi i arbetslag där olika kompetenser bildar en trygg grupp runt varje årskurs. Lärare, studiecoacher, lärarassistenter, kuratorer, speciallärare/specialpedagoger, SYV, skolsköterska samt rektor och biträdande rektor.

Lorensbergaskolan 7-9 är en skola som välkomnar lärarstudenter och vi har som skola ett tätt samarbete med Högskolan Dalarna. Flera av våra lärare är utbildade handledare och kan därför säkerställa en hög och god kvalitet på lärarstudenternas arbetsplatsförlagda praktik.

Varje person är viktig och vårt viktigaste uppdrag är att följa vår gemensamma vision och vår främsta vägvisare:

”Vår skola ska vara den bästa skolan för varje elev som går där”. Vår skola har unika egenskaper och förutsättningar. Tillsammans, elev, personal och vårdnadshavare, arbetar vi för att skapa de bästa lärmiljöerna för varje elev som går på Lorensbergaskolan 7-9.”

Bästa skolan för varje elev

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: