Det här är Junibackens förskola

Junibackens förskola öppnades 1990. Vi är 11 personer i vår personalgrupp och har för närvarande 51 barn fördelat på tre avdelningar.

Junibackens förskola  har tre avdelningar:

  • Gullvivan 1-4 år
  • Daggkåpan 1-4 år
  • Smultronet 4-5 år

Vi har öppet mellan 6:30 och 17:00.

I samma hus finns Junibackens skola.

Förskolan är belägen på nya Knutsboområdet under samma tak som skolan. Förskolegården ligger i direkt anslutning till skogen och här finns även en trädgård med bland annat grönsaksland och bärbuskar som personal och barn sköter tillsammans.

Verksamhetsbeskrivning

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och på Junibackens förskola vill vi att barnens vistelse hos oss ska genomsyras av: respekt, trygghet och kunskap. Vår verksamhet genomsyras av omsorg till enskilda barnets utveckling och lärande. För att skapa de bästa förutsättningarna för barnets utveckling är vi måna om att föra en nära dialog med barn och föräldrar. Vi vill att alla på vår förskola ska känna lust till lek och lärande. Därför arbetar vi med natur, trädgård, rörelse, språk och skapande verksamhet. Leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet får ta plats.

Varje förskola i kommunen har specialpedagog kopplad till sig som stöttar arbetslagen i arbetet med att varje förskola ska vara den bästa förskolan för varje barn som går där. För att skapa en likvärdig utbildning av hög kvalitet arbetar vi för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att erbjuda bättre och bättre undervisning för varje barn.

Är du intresserad av att se mer av vår förskola och verksamhet är du hjärtligt välkommen hit på besök. Ring innan så att någon kan ta emot dig och visa dig runt.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: