Det här är Junibackens förskola

Junibackens förskola öppnades 1990. Vi är 11 personer i vår personalgrupp och har för närvarande 51 barn fördelat på tre avdelningar.

Junibackens förskola  har tre avdelningar:

  • Gullvivan 1-4 år
  • Daggkåpan 1-4 år
  • Smultronet 4-5 år

Vi har öppet mellan 6:30 och 17:00.

I samma hus finns Junibackens skola.

Förskolan är belägen på nya Knutsboområdet under samma tak som skolan. Förskolegården ligger i direkt anslutning till skogen och här finns även en trädgård med bland annat grönsaksland och bärbuskar som personal och barn sköter tillsammans.

Förskolan är sedan 2001 allergianpassad, vilket innebär att både allergiska och icke allergiska barn erbjuds plats här.


Lokal profil för Junibackens förskola

Våra inriktningsmål

Våra inriktningsmål i arbetet med barnen är respekt, trygghet och kunskap. Vår verksamhet genomsyras av omsorg till enskilda barnets utveckling och lärande. För att skapa de bästa förutsättningarna för barnets utveckling är vi måna om att föra en nära dialog med barn och föräldrar. Vi vill att alla på vår förskola ska känna lust till lek och lärande. Därför arbetar vi med natur, trädgård, rörelse, språk och skapande verksamhet. Leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet får ta plats.

Allergianpassad förskola

Junibackens förskola är sedan hösten 2001 allergianpassad. Det innebär att både allergiska och ickeallergiska barn erbjuds plats på förskolan men att vi har en särskild avdelning som hålls extra ren från allergener där de mest allergikänsliga barnen kan gå. Inriktningsmålet är att max 20 % av barnen hos oss har pälsdjur/fåglar hemma. Detta för att hålla en så god luftkvalité som möjligt.

Intagningsriktlinjer

Kommunens tillämpningsregler för köordning och placering gäller.
- Vid jämförbara ködatum har barn med allergier företräde.
- Vid jämförabara ködatum har barn som inte har pälsdjur/fågel hemma företräde.

Vad innebär allergianpassning i praktiken?

Särskilda ingångar finns för de barn och personal som har pälsdjur/fågel hemma. Dessa byter även om i vår sluss.

Barn och personal som har pälsdjur/fågel hemma ska ta med särskilda kläder som bara används på förskolan, gäller även ytterkläder (dock inte skor).

Inga starka dofter får förekomma. Parfym och andra starka dofter undanbedes.

Nötter får ej förekomma på varken förskolan eller den anslutande skolan/fritids.

I köket finns personal med hög kompetens inom specialkostområdet.

Vid behov utför personalen allergimedicinering.

Förskolan allergistädas varje dag under icke-verksamhetstid.

Familjer uppmanas att inte skaffa pälsdjur/fågel under barnets/barnens förskoletid.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: