Karriär

Vi hoppas att du kommer till oss för att stanna. Men för den sakens skull behöver du inte stå still.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är en naturlig del av arbetet. Det är både en rättighet
och skyldighet att utveckla sig i takt med att verksamheten förändras och
nya metoder, hjälpmedel och arbetssätt introduceras. En individuell plan
för kompetensutveckling görs i dialog med närmaste chef.

Mängder av utbildningar

Inom Ludvika kommun finns en gedigen utbildningskatalog för interna utbildningar. Det ger våra anställda goda möjligheter att skaffa spetskompetens inom olika områden.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: