Det här är Björkås skola

Här kan du läsa mer om Björkås anpassade skola.

Målsättning och profil

Ludvikas anpassade skola är en skola med höga ambitioner. Välutbildad personal borgar för god kvalitet på undervisningen. På vår skola ska varje elev oavsett funktionshinder få bästa möjliga utveckling.

Vi arbetar med att fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv.

Inriktning och prioriterade områden

 • Kommunikation och IKT
  Vi har en medveten satsning på AKK (alternativ och kompletterande kommunikation)och vårt mål är att alla elever oavsett grad av funktionshinder ska hitta sin bästa kommunikationsform. Elever från träningsskolan och verksamhetsträningen använder olika kommunikationsformer som till exempel tecken som stöd, ögonpekning, miner/gester och med olika bildsystem som bliss, pictogram, PCS, nilbilder, foto och ritade bilder. Samtalsmatta är en metod för att hjälpa eleverna att planera sin verksamhet, utvärdera det som varit och även dela med sig av sina tankar i vardagen. Alla elever har tillgång till surfplattor och datorer i undervisningen.
 • Motorik och miljö
  Målet är att eleverna kan orientera sig i sin närmiljö, känner till sambandet mellan regelbunden motion och hälsa/välbefinnande samt känner till hur vårt handlande kan påverka trivsel och närmiljö.

Verksamheter

 • På Björkås skola i Grängesberg finns:
  Anpasad skola 1-6 och träningsskolan 1-9 samt fritidshem
 • På Kyrkskolan i centrala Ludvika finns:
  Björkhaga 7-9

Pekkartan – en väg till kommunikation.

Klicka nedan för att se vår film om pekkartan som en väg till kommunikation.

AKK - Alternativ kompletterande kommunikation

Vår lokala arbetsplan har kommunikation som ett prioriterat område och vi  har en specialpedagog/AKK pedagog anställd för att stärka eleverna i detta.

I AKK är bilder från olika bildsystem (www.hargdata.se), egna foton och objekt grunden för kommunikation. Eleven träffar AKK pedagogen individuellt i klass och i samtalsgrupp för att stärka sin AKK.
Eleverna har alltid tillgång till olika kommunikationshjälpmedel som de individuellt har behov av t ex pekkartor, talapparater, PECS, ögonpekningsramar, tecken som stöd och olika dataprogram.

Elev- och matråd

På vår skola deltar alla oavsett kommunikationssätt och utvecklingsnivå i skolans elev- och matråd.

Alla har med sig tankar från sitt klassråd och tar upp det med gruppen i elev- och matrådet.

Kommunikationssätten är individuella: ögonpekning, inspelade meddelanden på kommunikationsapparat, pekkarta, tal och skrivna bilagor i symbolskrift som en kognitiv hjälp. Samtalsmattan fungerar som en bra utvärderingsmetod i gruppen.
Eleverna alternerar med att vara ordförande och sekreterare.

Hem- och konsumentkunskap

Syftet med hem- och konsumentkunskap är att: ge vardagslivskompetens och förståelse av att de dagliga handlingarna och vanorna har betydelse för ekonomi, miljö, hälsa och välbefinnande.

I ämnet hem- och konsumentkunskap fokuseras verksamheterna i hushållet, vilka omfattar social gemenskap, mat och måltider, hygien, boende och konsumentekonomi.

Idrott, motorik och hälsa

I vår lokala arbetsplan har vi motorik och miljö som ett prioriterat område.

Vi vill att eleverna ska upptäcka och utveckla sin rörelseförmåga och lusten att röra sig.

Vi vill också sträva mot att eleverna behärskar sina rörelser och får ett automatiserat rörelsemönster.

Vi provar på olika individuella idrotter som friidrott, miniidrott, skridskor, skidor, stavgång, löpning, närmiljö orientering och cykling.

Lagspel, dans, lekar och olika samarbetsövningar är ett återkommande inslag i verksamheten.

Vissa grupper tränar även styrketräning, uthållighetsträning, och mer avancerade regler inom lagidrott.

Skogen har vi  i vår närmiljö och där bedriver vi mycket av vår friskvårdsträning.

För de elever som behöver en individanpassad träning har vi enskild specialidrott.

Skolan har ett motorikrum där vi har specialanpassade träningsredskap.

Musik

Musikundervisningen omfattar elever från tidig utvecklingsnivå —träningsskola — anpassad skola för gymnasium och grundskola.

Undervisningen är specialanpassade efter kursplan, elevernas förmåga och behov.
Vi använder musikinstrument som är förenklade för att kunna spelas av alla - oavsett förutsättningar, funktionshinder eller att man aldrig spelat ett instrument tidigare.

Dessa speciella instrument, som kan samspela med alla andra instrument, är bygelgitarr, en tonsflöjt, ensträngad elbas och klangplatta.

Syftet med att använda dessa instrument är att ge eleverna en positiv musikupplevelse, att varje elev ska känna att de kan delta på sina villkor ochatt just de bidrar till att tillsammans skapa musik.

Användandet innebär också att eleverna övar samarbete, koncentrationsförmåga och uppmärksamhet.

Undervisning innehåller även puls- och rytmträning, vilket gynnar elevernas språkutveckling.

Musorik - Musik, motorik och AKK

(inspiration från Rett Center i Östersund)

Vi arbetar med en grupp elever på tidig utvecklingsnivå och vi träffas några gånger varje vecka och arbetar via sånger med kroppsrörelser på ett medvetet sätt, för att eleverna ska få kroppsuppfattning. Med musikens hjälp vill vi tydliggöra kroppens delar och ge en upplevelse av att allt hänger ihop. Genom sångerna kommer rörelserna fram på ett lust- och glädjefullt sätt, istället för att enbart vara inriktade på motorisk träning. Flera av sångerna syftar till att genom rörelse med huvudet, träna på att nicka för "JA" och röra på huvudet åt sidan för "NEJ". På så sätt kan eleverna meddela omgivningen vad de vill, d v s kunna påverka och göra val i ett framtidsperspektiv.

AKK/specialpedagog: Kristina Jansson
Musiklärare: Inger Lööv

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: