Ombyggnation Jägarnäsvägen

  Ludvika kommuns cykelplan från 2011 pekar ut Jägarnäsvägen som ett viktigt stråk där trafiksäkerheten och tryggheten bör öka, genom att anlägga en ny gång- och cykelväg.

  Jägarnäsvägen är en väg som går genom bostadsområdet Jägarnäs i södra Ludvika. Området består främst av småhus, men även förskola och äldreboende finns i området. Vägen knyter ihop de centrala delarna av Ludvika med Rävsnäs, Hagge och i förlängningen Smedjebacken. I norr ansluter vägen till Snöåvägen och Lorensberga skola. I södra delen av området finns även en av kommunens större badplatser.

  Genom ombyggnationen av Jägarnäsvägen ökar vi tryggheten och trafiksäkerheten längs med vägen, för gående, cyklister och motorburna trafikanter.

  Information om projektet

  • 1 300 meter ny gång- och cykelväg, inklusive belysning.
  • Hastighetsdämpande åtgärder (upphöjda passager, korsningar och avsmalningar).
  • Nya busshållplatser/plattformar som uppfyller dagens krav.
  • Mittrefuger i vägens svängar för att skilja körfälten från varandra.
  • Upprustad parkeringsyta vid Jägarnäsbadet, nya p-platser för bil och cykel

  Aktuellt just nu (uppdaterad 8 april)

  • Avverkning av träd vid Jägarnäsbadet.
  • Uppförande av arbetsbodar och förberedelser av uppställningsplats.

  Övergripande tidsplan

  2018: Utredning av lösning

  2019-2020: Bygghandling och förfrågningsunderlag

  2020: Upphandling av utförandeentreprenör hösten.
  Sju anbud inkom under anbudstiden. Det lägsta anbudet lades av AEB Anläggningsentreprenader AB på 9 927 000 kronor. De vann därmed upphandlingen. Avtal med entreprenören skrevs i slutet av januari 2021.

  2021: Anläggande i fem etapper (se bild nedan)

  Arbetets fem etapper

  Etapp

  Sträcka

  Planering 2021

  1

  Jägarnäsbadet (inklusive parkering) till Dianavägen (södra)

  Slutet av mars till mitten av maj

  2

  Dianavägen (södra) till Dianavägen (norra)

  Mitten av maj till mitten av juli (till semestern)

  3

  Dianavägen (norra) till Råtallsvägen

  Augusti till början av september

  4

  Råtallsvägen till Kronvägen

  September till början av oktober

  5

  Kronvägen till Snöåvägen

  Oktober till mitten av november


  2022:
  Under våren fortsätter arbetet inom alla etapperna. Bland annat ska asfaltering av slitlager ske. Anläggandet beräknas vara slutfört under hösten 2022.

  Arbetet är uppdelat i fem etapper.

  Arbetet är uppdelat i fem etapper.

  Information

  Projektledare, Björn Gustavsson, ARQLY
  010-516 27 26
  bjorn.gustavsson@arqly.se

  Ludvika kommuns representant
  Henrik Axelsson
  0240-863 96
  henrik.axelsson@ludvika.se

  Handlingar ombyggnation av Jägarnäsvägen

  Klicka på bygghandlingarna för ombyggnationen av Jägarnäsvägen nedan för att ladda ner respektive dokument i större format.

  Frågor och svar

  Varför har ni valt att lägga den nya gång- och cykelbanan på den södra sidan av Jägarnäsvägen?

  En placering på den södra sidan gör att fler boende längs med Jägarnäsvägen tryggt kan gå och cykla ut på gång- och cykelvägen utan att först passera vägens körfält. Boende på den norra sidan om Jägarnäsvägen kommer att kunna korsa vägen på ett antal hastighetssäkrade passager.

  Vad kommer projektet att kosta?

  Den anbudssumma som vann var på 9 927 000 kronor. Under projektets gång kan det dock uppkomma förändringar (ÄTA) som kan påverka att den slutliga kostnaden blir dyrare eller billigare.

  När ska arbetet vara färdigställt?

  Entreprenören har till och med 2022 att färdigställa alla arbeten.

  Hur kommer jag som boende längs Jägarnäsvägen att påverkas av arbetet?

  Det kommer att förekomma vibrationer från markarbeten. Dessutom kommer arbetet att innebära viss påverkan på framkomligheten för trafiken.

  Vi informerar löpande och platschef kommer att föra en dialog med boende som bor vid det avsnitt som arbetet befinner sig på.

  Kontakt kommer att tas med boende längs med sträckan. Vibrationsmätare kommer att placeras på angränsande fastigheter.

  Kontakta oss

  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

  kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.