Elda avfall och ris

Att elda sitt trädgårdsavfall har länge varit ett enkelt sätt att bli av med löv och kvistar. Men röken som bildas innehåller ämnen som ökar risken för bland annat astma och andra sjukdomar i luftvägarna.

Problem med röken ökar när vi bor nära varandra. Välj därför i första hand att kompostera ditt trädgårdsavfall.

Ta hand om ditt trädgårdsavfall på bästa sätt

Kompostera i första hand eller lämna till återvinningscentralen på Björnhyttan Länk till annan webbplats.. Eldning av trädgårdsavfall är enbart tillåten på enskilt belägna fastigheter utanför sammanhållen bebyggelse, under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för omgivningen och det i övrigt inte strider mot författning eller eldningsförbud. Det är aldrig tillåtet att elda målat eller impregnerat virke.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: