Elda avfall och ris

Att elda sitt trädgårdsavfall har länge varit ett enkelt sätt att bli av med löv och kvistar. Men röken som bildas innehåller ämnen som ökar risken för bland annat astma och andra sjukdomar i luftvägarna.

Problem med röken ökar när vi bor nära varandra. Välj därför i första hand att kompostera ditt trädgårdsavfall.

Ta hand om ditt trädgårdsavfall på bästa sätt

Kompostera i första hand eller lämna till återvinningscentralen på Björnhyttan Länk till annan webbplats.. Eldning av trädgårdsavfall är tillåtet endast om du bor på enskilt belägna fastigheter under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Eldning är endast tillåten om den kan ske utan att väsentlig olägenhet uppstår för människors hälsa och inte strider mot författning eller eldningsförbud. Det är aldrig tillåtet att elda målat eller impregnerat virke.

Detaljplanelagt område är i stort sett alla tätbebyggda områden i kommunen.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: