Baskarta

Baskartan, tidigare benämnd primärkarta, används till exempel som underlag för projektering och vid upprättande av nybyggnadskartor. 

Den innehåller kartdetaljer med olika noggrannhet, från inmätning i fält till inlagda detaljer från flygfotografering. Baskartan innehåller kartdetaljer som till exempel byggnader, höjdkurvor, vegetation och staket.

Kontakta någon av våra mätningsingenjörer på verksamhetsområde Teknik och projekt.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
0240-860 00

Sidan uppdaterades: