Baskarta

Baskartan, tidigare benämnd primärkarta, används till exempel som underlag för projektering och vid upprättande av nybyggnadskartor. 

Den innehåller kartdetaljer med olika noggrannhet, från inmätning i fält till inlagda detaljer från flygfotografering. Baskartan innehåller kartdetaljer som till exempel byggnader, höjdkurvor, vegetation och staket.

Kontakta någon av våra mätningsingenjörer på verksamhetsområde Teknik och projekt.

Kontakta oss

Ludvika kommun
0240-860 00

Sidan uppdaterades: