Det här är Hillängens förskola

  Hillängens förskola är en av Ludvika kommuns äldsta förskolor, den byggdes 1973.
  Förskolan består av 6 avdelningar - 4 avdelningar från åldern 1-3,5 år och 2 avdelningar från åldern 3,5-5 år.
  Förskolan tar emot 112 barn och personalgruppen består av ca 20 pedagoger. Öppettiderna är vardagar 6.30-18.30.

  Förskolan ligger nära skogen, sjön Hillen, ishall, konstgräsplan och intill Solviksskolan.

  Grön flagg

  Vi arbetar kontinuerligt sedan 2011 med "Grön Flagg", vilket är ett miljönätverk i stiftelsen Håll Sverige Rent. Vi arbetar med olika teman, närmiljö, klimat, energi, kretslopp, livsstil och hälsa, konsumtion och vattenresurser.
  Här får du veta mer:  Grön Flagglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Verksamhetsidé Hillängens förskola

  Verksamheten

  Vår verksamhet genomsyras av ett demokratiskt klimat där barn och vuxna trivs,
  är trygga och känner glädje tillsammans varje dag. Vi på Hillängens förskola (inom Marnäs förskoleområde) arbetar för att varje barn och alla vårdnadshavare ska känna sig trygga tillsammans med oss.

  Normer och värden

  Värdegrunden är en viktig del i vardagsarbetet och den genomsyrar hela verksamheten.
  Pedagogerna samtalar varje dag om hur en god kamrat ska vara till exempel vid måltider, under lek och i samlingar.
  Vi har en årlig plan för Likabehandling/plan mot diskriminering och kränkande behandling som hjälper oss att kontinuerligt utvärdera och utveckla detta arbete.

  Utveckling och lärande

  Vi strävar efter att varje barn tillsammans med pedagogerna får utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Detta sker under lustfyllda former med leken som grund.

  Vi respekterar och tar tillvara varandras olikheter. Att vi är, tycker och tänker olika är en tillgång.

  Möten mellan många olika kulturer och många olika språk, är en särskild tillgång i vår förskola.

  Den pedagogiska verksamheten bygger på övertygelsen om att barnen är kompetenta.
  Och förskolans uppdrag är att ge dem förutsättningar för ett livslångt lärande.

  Förskolan lägger stor vikt vid barnens språkutveckling och arbetar medvetet med högläsning och berättande. Barnens språkutveckling stimuleras i den dagliga verksamheten även genom bland annat sång-, ramsor, sagor, samtal, TSS (tecken som stöd) och bilder via ett datorprogram (inprint). Vi har modersmålsstödjare till vår hjälp för de stora språkgrupperna.

  Vi använder oss av digital pedagogisk dokumentation med hjälp av det digitala verktyget Unikum för att uppfatta barnens olika lärprocesser samt deras lärande och utveckling.
  Därefter utmanas barnen till att komma vidare i sitt lärande.

  För att reflektera tillsammans med barnen använder pedagogerna sig av olika tekniska hjälpmedel som till exempel lärplatta och projektor/bildskärm.

  Pedagogerna samarbetar över avdelningarna med gemensamma teman där barnens inflytande och delaktighet har stor betydelse.

  Vi har tillgång till specialpedagog/talpedagog som ger råd och stöd till arbetslagen.

  Vår förskola har utmärkelsen "Grön Flagg".

  På alla avdelningar arbetar pedagogerna med olika teman varje termin, där barnen får lära om olika viktiga saker för att värna om vår jord.

  NTA som står för Natur och Teknik för Alla. Barnen får prova naturvetenskap på ett lustfyllt sätt.


  Vi vill lägga grunden för barnens fortsatta lärande och utveckling. Därför uppmuntrar vi barnen till att vara nyfikna, testa och våga prova saker. Förskolans pedagoger är stolta över sitt arbete och arbetar för att barnen ska minnas sin förskoletid med glädje.

  Förskola/hem

  Vårdnadshavarna får i lagom doser, via Unikum, ta del av sitt barns vardag och då och då kunna se hur deras barn lär och utvecklas.


  Om du skulle vilja se mer av vår förskola, och veta mer om vår verksamhet är du varmt välkommen att ringa eller komma på besök!

  Kontakta oss

  Social- och utbildningsförvaltningen
  social.utbildning@ludvika.se
  0240-860 00

  Alla kommunala förskolor nås via växeln 0240-860 00

  Verksamhetschef förskola: 0240-866 67

  Sidan uppdaterades: 2019-09-17

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.