Förskola och fritidshem

Förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år finns som kommunal förskola. Fritidshem finns vid varje grundskola, även fristående, som har elever i årskurs F-6. Information om fritidsverksamhet hittar du under varje grundskolas sida.

Innehåll