Förskola och fritidshem

Förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år finns som kommunal förskola. För närvarande har vi ingen pedagogisk omsorg. Vi har inga fristående förskolor i kommunen. 

Fritidshem finns vid varje grundskola, även fristående, som har elever i årskurs F-6. Information om fritidsverksamhet hittar du under varje grundskolas sida.

Verksamhetschef förskola, Ulrika Norberg-Eriksson, ansvarar för förskoleverksamheten, 0240-866 67.
Verksamhetschef skola, Jessica Carlberg, ansvarar för fritidshemsverksamheten, 0240-863 58.