Förskola och fritidshem

Förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år finns som kommunal förskola och numera även Olympicaförskolan med enskild anordnare. Fritidshem finns vid varje kommunal grundskola och vid Olympicaskolan med enskild anordare, som har elever i årskurs F-6. Information om fritidsverksamhet hittar du under varje grundskolas sida.

Innehåll