Förskola och fritidshem

Förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år finns som kommunal förskola. Fritidshem finns vid varje grundskola, även fristående, som har elever i årskurs F-6. Information om fritidsverksamhet hittar du under varje grundskolas sida.

Verksamhetschef förskola Ulrika Norberg Eriksson 0240-866 67 t o m 2022-04-31 och tf Ann-Sofie Gunnarsson 0240-56 58 90 ansvarar för förskoleverksamheten.

Verksamhetschef skola, Jessica Carlberg, ansvarar för fritidshemsverksamheten, 0240-863 58.