Fritidshemmet på Vasaskolan

På Vasaskolan finns det två fritidshemsavdelningar, Zebran och Lejonet.

Lejonet ligger på den övre våningen i den stora byggnaden och där går elever från åk 2-6.

Zebran har sin vistelse i den låga röda tegelbyggnaden vid parkeringern. Eleverna på Zebran är från förskoleklass till åk 1.

Vid öppning och stängning är avdelningarna sammanslagna på Zebran.

De lokaler som fritids har att tillgå är de samma som används under skoltid. Personalen som arbetar på fritids finns även med under större delen av skoltiden. Eftermiddagarna på fritids fylls både med möjligheter till fria aktiviteter och lek samt planerade aktiviteter.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: