Fritidshemmet på Sörviks skola

På fritidshemmet har vi engagerade och duktiga fritidspedagoger/barnskötare som ser till elevernas bästa.

På fritidshemmet har vi cirka 80 barn inskrivna.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: