Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Daglig verksamhet riktar sig till dig i yrkesverksam ålder som har en funktionsnedsättning. Insatsen ska ge dig stöd i den dagliga sysselsättningen och syftar till att öka din självständighet och trygghet. Du erbjuds ett individuellt utformat schema utifrån dina önskemål..

Aktivitetshuset Näset

Näset lägger stor vikt på självbestämmande och kommunikation, där du erbjuds ett individuellt utformat schema utifrån dina önskemål.

På Näset är alla delaktiga i verksamheten genom brukarrådet.

Strukturen

Verksamheten på Strukturen riktar sig till dig med autismdiagnos.

Verksamheten är individuell och bygger på struktur, där man använder sig av tydliggörande bilder och scheman.

Ansökan

Du kan ansöka om daglig verksamhet genom att fylla i blanketten Ansökan om LSS-insatser för personer med funktionsnedsättning. Du kan även kontakta biståndshandläggare genom servicetelefonen för ansökan eller mer information.

Knuten

På "Knuten"  arbetar man för att ge dig aktivering, meningsfull sysselsättning och utveckling.

På Knuten finns olika arbetsuppgifter. Till exempel olika transporttjänster och catering inom vård- och omsorgsförvaltningen. Knuten servar även några av våra äldreboenden med att hämta hjälpmedel, hämta medicin från apoteket och labprover som körs till lasarettet.

Det f har även en del legoarbete där vi utför montering för ett företag. För dig som vill finns möjlighet att söka praktikplats. Praktikplatserna är främst inom vård- och omsorgsförvaltningen men även i privata bolag.

Ansökan

Du kan ansöka om daglig verksamhet genom att fylla i blanketten Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen. Du kan även kontakta biståndshandläggare genom servicetelefonen för ansökan eller mer information.

Habiliteringsersättning

Vård – och omsorgsnämnden i Ludvika kommun har beslutat att betala ut habiliteringsersättning under 2024.

Enligt Socialstyrelsens villkor för utbetalning av habiliteringsersättning så kommer habiliteringsersättningen betalas ut efter deltagande/närvaro i daglig verksamhet enligt LSS eller i daglig sysselsättning enligt SOL. Ersättningen per dag vid närvaro i verksamheten är 57,30 kr.

Utbetalning för januari – juni kommer att ske i slutet av juni. Utbetalning för juli -december kommer att ske i december.

Om du fick habiliteringsersättning 2023 kommer pengarna att sättas in på samma konto som det utbetalades till då. Har du inte fått någon habiliteringsersättning tidigare får du ett en blankett för kontouppgift tillsammans med informationsbrevet hemskickat.

Kontakta oss

Servicetelefon för äldre- och handikappomsorg

Vardagar klockan  9:30-11:30

0240-868 37

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: