Avfall och återvinning

WBAB (WessmanBarken Vatten och Återvinning AB) är det kommunala bolag som ansvarar för avfall och återvinning i Ludvika kommun.

Du ska vända dig till WBAB Länk till annan webbplats. med alla frågor som har med avfallshantering att göra. Det kan röra sig om bland annat problem med sophämtning, slamtömning eller frågor om en faktura eller taxor.

Du ska däremot vända dig till kommunen om du vill anmäla kompost, eget omhändertagande av slam eller förlängt slamsugningsintervall.

Björnhyttans återvinningscentral

Vid Björnhyttans återvinningscentral kan du som privatperson kostnadsfritt lämna grovavfall, farligt avfall, vitvaror med mera.