Medicinskt ansvariga

Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR) har det övergripande ansvaret för kvalitet och patientsäkerhet i kommunens hälso- och sjukvård.

MAS och MAR har ett särskilt medicinskt ansvar för att

  • patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet
  • det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal vid behov
  • patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt
  • rutinerna för läkemedelshantering är säkra
  • besluten om delegering är patientsäkra
  • patientjournaler förs
  • anmälan görs till kommunal nämnd om en patient utsatts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för det

Utöver de reglerade uppgifterna är det vårdgivaren som bestämmer vilka arbetsuppgifter och ingår i jobbet som MAS eller MAR.

Kontakta oss

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: