Häckar och buskage

För att undvika trafikolyckor är det viktigt att sikten hålls fri från växtlighet i korsningar. Växtlighet får inte skymma sikten eller medföra andra problem för trafiken som att skymma skyltar och vägmärken.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt

Träd, häckar och buskage på villatomter och andra fastigheter utgör ofta allvarliga hinder för framkomligheten och trafiksäkerheten. Du som fastighetsägare har ett stort ansvar. Ett sätt att minska antalet olyckor är att se till att växtligheten på din tomt inte utgör en olycksfaktor.

Tänk på att häckar, buskar och liknande inte får skymma sikten för bilförare och andra trafikanter som närmar sig vägkorsningen där du bor.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Klipp häcken

Information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator, och vad
tomtägare kan göra för att förbättra den. Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar.

Utfart mot gata

Du som har utfart mot gata bör se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel.

Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Bild för höjd på häcken vid utfart mot gata

Hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Illustration med häck på hörntomt som inte är högre än 80 centimeter i minst 10 meter åt vardera hållet

Tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har tomt intill gata och har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana, minst 2,5 meter
  • över cykelväg, minst 3,2 meter
  • över körbana, minst 4,6 meter
Illustration för fri höjd under växter som sträcker sig ut över gata eller gångbana

Träd och buskar växer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Växterna breder ut sig olika mycket. I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan du få tips om arter som passar trädgården.

Plantera på rätt ställe

  • Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns.
  • Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.
Illustration med träd och buskars planteringsavstånd från gata

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: