Gemensam nämnd för upphandling (GNU)

Här finns kallelser, handlingar och protokoll från sammanträden med Gemensam nämnd för upphandling.

Observera! Om ett dokument eller en handling inte visas, kan det bero på att det inte får publiceras enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) eller att det är sekretess.

Kallelser och handlingar till Gemensamn nämnd för upphandling (GNU)

Protokoll från Gemensam nämnd för upphandling (GNU)

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: