Fonder främst för äldre och personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämnden förvaltar ett antal fonder vars avkastning ska delas ut till behövande, främst äldre personer samt sjuka och handikappade. Utdelningen äger rum under juli och december månad. Du som ansöker om bidrag ur fonderna ska uppfylla villkoren för respektive fond samt vara folkbokförd och bosatt inom Ludvika kommun.

Stiftelsen Gunnar och Elin Wickberg (vilande)

"Avkastningen skall årligen fördelas till hjälp åt i Ludvika församling kyrkobokförda behövande personer, som lider av reumatisk sjukdom."

Stiftelsen C W Nordström (vilande)

"Avkastningen ska årligen utdelas till stöd och ekonomisk hjälp åt behövande pensionärer inom före detta Säfsnäs kommun. Avkastningen skall inte få användas till ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel."

Stiftelsen Björknerska donationsfonden (vilande)

"Avkastningen skall delas upp i tio lika stora lotter och utbetalas till de mest behövande tio inom Grangärde och Grängesbergs församlingar. De kan vara änkor med barn eller gamla orkeslösa män och kvinnor, som är kända för ett ärligt, gudfruktigt och anständigt leverne. Behövande som tidigare fått bidrag, skall ha företräde framför andra behövande. "

Kontakta oss

Förvaltningssekreterare vård- och omsorgsförvaltningen
0240-866 85

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: