Klagomål livsmedel

Du kan anmäla klagomål om brister i livsmedelshantering i butiker, restauranger, skolkök och andra livsmedelsverksamheter.

Klagomål på brister i livsmedelshantering kan till exempel handla om att mat förvaras varmt eller är gammal, att information som lämnas om maten inte är sann eller att det är smutsigt i köket.

Frågor och klagomål

Om du vill framföra klagomål göra det enklast genom vår e-tjänst för klagomål. Om du har frågor om livsmedel kan du kontakta livsmedelsinspektörerna via e-post eller telefon. Kontaktuppgifterna hittar du längs ned på sidan.

Ytterligare information och länk till e-tjänsten hittar du via länken nedan.

Ansvarig för livsmedelskontrollen

I Ludvika kommun är Myndighetsnämnden miljö och bygg den myndighet som ansvarar för livsmedelskontrollen. Det innebär att livsmedelsinspektörerna på verksamhetsområde miljö och bygg arbetar med att kontrollera kommunens livsmedelsverksamheter som till exemepel restauranger, skolkök, importörer, bagerier och matbutiker för att kontrollera att livsmedelslagstiftningens mål uppfylls.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: