Samråd vattentjänstplan för Ludvika kommun

Ludvika kommun och WBAB har gemensamt tagit fram ett förslag till vattentjänstplan för Ludvika kommun. Planen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Den innehåller kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna va-anläggningen ska fungera vid en ökad belastning, exempelvis vid skyfall.

Samrådstid

Planen är utställd på samråd från och med den 19 juni till och med den 14 juli 2023. Samrådet syftar till att informera om det pågående arbetet samt att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Ta del av förslaget

Webb

Läs förslaget till vattentjänstplan. Pdf, 514.9 kB.

Förslaget finns tillgängligt i tryckt format på:

  • Ludvika stadshus, Dan Anderssons gata 1 i Ludvika.
  • WBAB, ledningskontoret, Frejgatan 5 i Smedjebacken.

Vi har även skickat ut samrådshandlingarna till olika remissorgan.

Har du några synpunkter?

Du kan lämna dina synpunkter skriftligen till: WBAB Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken.

Du kan även skicka dina synpunkter via e-post till: info@wbab.se.

Det är viktigt att du anger ärendenummer 2023/143 och dina kontaktuppgifter.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Ludvika kommun och WBAB.

Mer information om hur Ludvika kommun behandlar personuppgifter.

Mer information om hur WBAB behadlar personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Granskning

Efter samråd kan vattentjänstplanen komma att revideras utifrån inkomna synpunkter. Därefter kommer planen att ställas ut för granskning under hösten.

Beslut

Vattentjänstplanen kommer att beslutas och antas av kommunfullmäktige i Ludvika före årsskiftet 2023/2024 och sedan kommer planen att aktualitetsprövas vart fjärde år.

Kontakta oss

Ludvika kommun

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: