Försörjningsstöd

  Ekonomiskt bistånd även kallat försörjningsstöd eller socialbidrag, är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som söks månadsvis. Ekonomiskt bistånd riktar sig till vuxna personer som inte själv kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

  I första hand ska individen själv tillgodose sina behov genom egna inkomster och/eller genom samhällets andra ekonomiska förmåner (sjukpenning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, etableringsersättning med mera).

  Försörjningsstödet ska vara ett tillfälligt stöd och ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. Vår uppgift är att tillsammans med individen hitta lösningar så att man blir självförsörjande så snart som möjligt.

  Försörjningsstödet är inte villkorslöst utan det finns olika saker som påverkar din rätt att få försörjningsstödet.

  Vad är ekonomiskt bistånd?

  Plus-ikon

  Ekonomiskt bistånd är avsett att täcka de mest grundläggande behoven som kostnader för boende, mat, el, resor till arbete, hygienartiklar, kläder, lek och fritid, tidning och telefon.

  Efter särskild prövning kan ekonomiskt bistånd beviljas för läkarvård, mediciner, barnomsorg, flyttkostnader, tandvård och glasögon.

  Socialtjänstlagens bestämmelser innebär att det ställs krav på den som söker bistånd. För att öka dina möjligheter att få jobb kanske du behöver delta i kompetenshöjande verksamhet som kurser eller praktik. Du är skyldig att delta i kompetenshöjande verksamhet annars kan det ekonomiska biståndet minskas eller helt utebli. Du måste själv göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

  Beslut gällande ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, utgår från hushållets gemensamma ekonomiska förhållande. Detta innebär att makar, och även personer i samboförhållande, har försörjningsansvar för varandra.

  Föräldrars försörjningsansvar kvarstår till dess en ungdom fyllt 18 år eller avslutat gymnasial utbildning, dock längst till 21 års ålder.

  Berättigad till ekonomiskt bistånd?

  Plus-ikon

  Det är inte bara de ekonomiska faktorerna som avgör om du kan få ekonomiskt bistånd. Många faktorer vägs in, det sker alltid en individuell prövning. En ekonomisk utredning kring dina inkomster och tillgångar görs alltid. 

  Att söka försörjningsstöd/socialbidrag innebär både rättigheter och skyldigheter. Du har alltid ett eget ansvar att försöka lösa din situation och i första hand uttömma alla andra möjligheter till din försörjning. Du ska till exempel vara inskriven på arbetsförmedlingen om du är arbetslös och arbetsför. Är du sjuk behöver du ha ett läkarintyg. Du ska också söka andra socialförsäkringar, t.ex. bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsstöd. Om du är ny i Sverige ska du undersöka möjligheten att få etableringsersättning. Om du studerar ska du i första hand söka studiemedel.

  Du och din handläggare resonerar igenom din situation och försöker komma överens om vilket stöd just Du behöver. Tillsammans gör vi också en plan för hur du skall nå dina mål.

  De inkomster du har har jämförs med riksnormen för ekonomiskt bistånd, som beslutats av regeringen. Om inkomsterna är högre än riksnormen kan du inte få ekonomiskt bistånd. Riksnormenlänk till annan webbplats är lika i hela landet, beloppen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående.

  Hur ansöker man om ekonomiskt bistånd?

  Plus-ikon

  Första gången du vill ansöka tar du kontakt med stöd- och försörjningsenhetens rådgivning via telefon, se kontaktuppgifter längst ner på sidan. Om du inte har tillgång till telefon kan du besöka vår reception. Under telefonsamtalet görs en första bedömning av din situation. Du behöver ha minst en kvart på dig för samtalet. Vi kommer prata om din aktuella situation, din ekonomi och hur du har försökt lösa din situation.

  Ansökan och utredning

  Efter telefonsamtalet skickar vi hem ett brev med en tid för besök. I samma kuvert får du information om försörjningsstöd och ansökningsblankett. Vi vill att du tar med dig ifylld ansökningsblankett till besöket. Är du gift eller sambo vill vi att båda ska vara med på besöket.

  Till besöket behöver du ha med dig en del viktiga handlingar.

  Alla förändringar i dina inkomster ska meddelas till oss under den tid du får försörjningsstöd. Det gäller även förändringar i din situation i övrigt.

  Min sida för ekonomiskt bistånd

  Du kan följa ditt ärende gällande ekonomiskt bistånd på Min sida, läs mer nedan. Tjänsten vänder sig till dig som har ett pågående ärende/kontakt med socialsekreterare.

  Logga in med din e-legitimation till Min sida för ekonomiskt bistånd.
  länk till annan webbplats

  Nybesökshandlingar

  Plus-ikon

  Nedan ser du de handlingar som ska tas med till nybesöket.

  • Ifylld ansökan
  • Legitimation
  • Lönebesked (det senaste)
  • Beslut om bostadsbidrag
  • Hyreskontrakt
  • Utbetalning av A-kassa eller Alfa-ersättning
  • Utbetalningar från Försäkringskassan som till exempel sjukpenning, föräldrapenning, aktivitetsstöd, bostadsbidrag/bostadstillägg
  • Individuell handlingarplan/daganteckning från Arbetsförmedlingen
  • Läkarintyg/medicinskt underlag
  • Övriga utbetalningar till dig/er som till exempel skatteåterbäring, försäkringsersättning, tips- eller lottovinster, kapitalvinster, arv
  • Ekonomisk översikt från din bank. Gäller alla hushållsmedlemmars konton (inklusive barnens konton)
  • Tillfälligt kontoutdrag från alla hushållsmedlemmars konton (inklusive barnens konton), privatkonto, sparkonto m m ( 2 månader tillbaka)
  • Självdeklaration med preliminär skatteuträkning och specifikation
  • Utdrag från taxeringsuppgiftsregistret från Skatteverket
  • Momsdeklarationer i original för detta och för föregående år om du har eget företag eller är delägare i en firma
  • Arbetssökarlista
  • Utbetalningsspecifikation från Centrala Studiestödsnämnden, CSN
  • Uppgifter om eventuella tillgångar (exempelvis bil, fastigheter, aktier, fonder)

  Alla utgifter ska verifieras med specifikation/kvitto:

  • specifikation på hyra
  • specifikation på barnomsorg
  • specifikation på fackföreningsavgifter/a-kasseavgifter
  • specifikation på hemförsäkring
  • specifikation på el
  • kvitton på receptbelagda mediciner och läkarbesök
  • boendeberäkning

  Alla former av inkomster i familjen ska redovisas.

  Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av båda om ni är gifta eller sambo.

  Min sida - Ekonomiskt bistånd

  Plus-ikon

  Här kan du följa ditt ärende gällande ekonomiskt bistånd. Tjänsten vänder sig till dig som har ett pågående ärende/kontakt med socialsekreterare.

  Du kan se inkommen ansökan, beräkning, beslut och utbetalning. Du kan ändra dina kontaktuppgifter samt lämna och ta emot meddelanden från din socialsekreterare.

  De elektroniska tjänsterna kräver att du loggar in med e-legitimation. Den är din elektroniska identitet som bekräftar för systemet att du är du. Du kan skaffa e-legitimation via din bank eller Telia, läs mer på e-legitimation.selänk till annan webbplats.

  Logga in med din e-legitimation till Min sida för ekonomiskt bistånd.länk till annan webbplats

  Om du inte är nöjd med beslutet

  Plus-ikon

  Beslut om ekonomiskt bistånd kan överklagas. Din överklagan ska göras skriftligt och inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

  Överklagan ska innehålla;

  • Vilket beslut som överklagas
  • Ange varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha
  • Bifoga eventuella handlingar som du anser stöder din uppfattning.
  • Namn, personnummer, adress och telefonnummer samt underteckna överklagan. Om du anlitar ett ombud ska fullmakt bifogas.

  Har överklagan kommit in i rätt tid kommer handlingarna skickas till Förvaltningsrätten i Falun för prövning om beslutsfattaren inte ändrar beslutet på det sätt som du begärt.

  Om du behöver hjälp med att överklaga beslutet eller vill ha mer information kan du kontakta socialtjänsten som är skyldig att hjälpa dig.

  Det kostar inget att överklaga.

  Kontakta oss
  Social- och utbildningsförvaltningen
  social.utbildning@ludvika.se
  0240-860 00

  Rådgiving och tidsbokning, försörjningsstöd
  Nås via växeln 0240-860 00
  Telefontid: 08:00-09:30
  Besöksadress: Biskopsvägen 10, Ludvika

  Sidan uppdaterades: 2019-09-18

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.