Husdjur

Husdjur ska skötas på ett sånt sätt att de inte orsakar besvär (olägenhet) för omkringboende.

Ibland behöver du tillstånd om du vill ha vissa djur, som orm, häst, gris eller höns. Om du misstänker att djur far illa, kontakta Länsstyrelsen, telefon 010-225 00 00.

Tillstånd för djurhållning

Myndighetsnämnden miljö och bygg ger tillstånd till djurhållning inom detaljplanelagt område. Tillstånd krävs för:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

Blir du störd av din grannes tama djur och redan har pratat med grannen om problemet utan resultat, kontakta oss på verksamhetsområde miljö och bygg. Hur hundar får uppehålla sig på allmän plats hittar du i de lokala ordningsföreskrifterna. Frågor som rör djurens hälsa sköts av Länsstyrelsen.

Hundar och katter

Du som har hund eller katt ansvarar för att de behandlas väl och inte orsakar besvär eller stör dina grannar. Tänk också på att ta hänsyn tillandra människors eventuella allergier.

Lagen om tillsyn av katter och hundar säger: "Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som till hänsyn av deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skada eller avsevärda olägenheter."

Vad gäller för hundar?

En hund får aldrig springa lös okontrollerat. I vissa områden råder koppeltvång och på vissa platser totalt hundförbud. Koppeltvång råder alltid i naturreservat. Hundförbud gäller till exempel på lekplatser, på många kyrkogårdar samt på allmän badplats. I Ludvika kommuns lokala ordningsstadga för Ludvika kommun står det vad som gäller beträffande koppeltvång för hundar på allmänna platser.

Hundar skall inte stå och skälla oavbrutet. Skällandet stör. Tala i första hand med hundägaren och berätta att hundens skällande är störande. Blir det ingen förbättring så kontakta oss på verksamhetsområde miljö och bygg. En anmälan kräver att störningarna är på något sätt är dokumenterade med hur ofta och omfattande skällandet är. Det krävs för att göra en bedömning om störningen är en olägenhet enligt miljöbalkens mening.

Tips på åtgärder man kan vidta för att slippa katter som förorenar

Som kattägare måste man visa hänsyn och ta ansvar för sin katt. Släpp inte ut katten utan tillsyn!

Har du problem med katter som förorenar finns här information om vilka regler som gäller samt tips på åtgärder du kan vidta själv. Nu finns det sedan år 2002 en dom i miljödomstolen som säger att man som kattägare ej kan ställas till svars för om deras katt uträttar sina behov i grannars trädgårdar och rabatter. Det här innebär att det är upp till var och en att skydda sin trädgård och uteplats.

Vad kan man då göra?

  • Spola vatten på katten så fort den kommer in på tomten. Här gäller det att vara uthållig.
  • Skräm katten.
  • Sätt för nät, lägg över presenning, fiberduk eller liknande för att skydda sandlådor, planteringar och skrymslen där katten vill gå in. Hindra katten att komma dit.
  • I zoo-affärer, trädgårdsbutiker och liknande finns olika medel som har en avskräckande effekt. Strö ut, spraya på det du vill skydda. OBS! Måste upprepas efter regn.
  • Strö ut kaffesump i planteringarna (vi har hört att det kan fungera).
  • Det finns även olika typer av ljudskrämmor att köpa. Information finns bland annat på internet.

Till sist, ge inte upp! Katten kommer kanske att tycka att det är så ogästvänligt hemma hos dig att den väljer en annan plats.

Observera, du får inte lägga ut gift eller på annat sätt skada katten. Det kan ge böter eller fängelse upp till två år. Om grannens katt går hem till dig och du inte lämnar igen katten, kan du göra dig skyldig till brott, stöld eller möjligen egenmäktigt förfarande.

Ormar

Det krävs tillstånd för all ormhållning. Även för ormar som inte är giftiga. Kraven är satta med hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar.

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd hos myndighetsnämnden miljö och bygg med hjälp av blanketten nedan.

Nedgrävning av häst

Om du behöver gräva ner en död häst på din fastighet behöver du anmäla det till Myndighetsnämnden miljö och bygg. Du använder blanketten samt en karta där förslag på nedgrävningsplats är markerad samt var närmaste vattentäkt finns.

Nedgrävningsplatsen ska ligga minst 100 meter från dricksvattenbrunnar och minst 50 meter från vattendrag, diken, dräneringsledningar och liknande. Längre skyddsavstånd bör hållas om nedgrävningsplatsen ligger på en höjd, i en sluttning eller liknande.

Platsen ska ligga minst 25 meter från andra nedgrävda hästkroppar. Nedgrävningen ska kunna ske på sådant djup att djur inte kan gräva upp kroppen, men utan att grundvattnet riskerar att förorenas.

Skicka din anmälan till Ludvika kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, Verksamhetsområde miljö och bygg, 77182 Ludvika.

Du kan även maila ditt underlag till miljo.bygg@ludvika.se

Vill du anmäla djurplågeri?

Du ska vända dig till polisen om du ser att någon misshandlar eller plågar ett djur. Det gäller även vilda djur. Vid akuta eller pågående brott, ring 11414. Polisen har också hand om frågor såsom tillsyn av hundar och katter, lösspringande djur, aggressiva hundar. Polisen kan fatta beslut om exempelvis koppeltvång, munkorgstvång eller hundförbud om en hundägare brister i sitt ansvar.

Rör det enbart störningar eller olägenheter såsom skällande hundar, djurlukt i trapphus eller djur som gör sina behov på din tomt, kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Kan problemen inte lösas får du kontakta oss på verksamhetsområde miljö och bygg. Se kontaktinformation längre ner på sidan.

Om du har frågor om tillsyn av djur ska du kontakta länsstyrelsen.

Starta anläggning för djur


Vill du öppna hunddagis, zoobutik eller någon annan verksamhet där du visar upp djur kontakta länsstyrelsen.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: