Fordonsflytt

Kommunen har rätt att forsla bort "skrotbilar", långtidsuppställda fordon och fordon som utgör hinder eller trafikfara enligt Lagen om flyttning av fordon i vissa fall.

Det är en lång och byråkratiskt process innan man kan flytta bilar som står fel. Beslut om flyttning av fordon kan innebära svåra överväganden. Handläggningen måste följa lagen, men det kräver också sunt förnuft och gott omdöme. Man måste komma ihåg att lag och förordning ger en möjlighet att besluta om flyttning av fordon men innebär inte ett tvång att göra det. Står ett fordon så att det utgör hinder eller trafikfara kan även polisen besluta om flyttning.

På vägar där Trafikverket är väghållare är det Trafikverket som är beslutsfattare.

På kommunen är det Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsområde teknik och projekt som handlägger dessa ärenden.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: