Säker och trygg kommun

Ludvika kommun blev år 2000 utnämnd till Säker och trygg kommun.

Kommunen återcertifierades sedan år 2012 i WHO:s internationella nätverk för Safe Communities Länk till annan webbplats..

Skadeförebyggande arbete

En säker och trygg kommun är en certifiering utifrån WHO Länk till annan webbplats.:s kriterier för olycksfalls- och skadeförebyggande arbete.

En säker och trygg kommun är en certifiering utifrån internationella kriterier för olycksfalls och skadeförebyggande arbete.

Arbetet handlar om att kommuner arbetar för att ge stöd och råd, upprätta regler och rutiner samt hjälpa samhället och enskilda att planera för trygghet och säkerhet.

Förebyggande arbete bedrivs inom alla åldrar, områden och miljöer.

Några exempel på arbete som pågår:

Målsättning

Målet är att kommunen ska vara säker och trygg att leva och verka i och att olycksfall i alla åldrar och miljöer ska förebyggas och begränsas.

Säkra, trygga och tillgängliga lekparker

En certifieringsmodell för kommunens allmänna lekparker Pdf, 200.4 kB, öppnas i nytt fönster. har tagits fram för att alla barn ska kunna leka tryggt och utvecklas under goda förhållanden.

Ett flertal kriterier ska uppfyllas för att en lekpark ska certifieras. Några viktiga punkter är: dokumenterad veckoöversyn, årlig besiktning av extern besiktningsman, A-felsåtgärder ska åtgärdas inom en månad. Om detta inte är möjligt ska en handlingsplan för åtgärden upprättas eller lekutrustningen/lekparken stängs av tills åtgärden är genomförd och säkerheten kan garanteras.

Trafiksäkerhet

Trygg trafikmiljö för barn och unga att gå och färdas på till och från skola och fritidsaktiviteter är ett ständigt pågående arbete, där både elever och dess föräldrar såväl som skolpersonal är involverade i förbättringsarbetet.

Trygghetsvandringar

Områden runtom i hela kommunen undersöks kontinuerligt för att identifiera otrygga platser och situationer. Eventuella problem åtgärdas.

Äldresäkerhet

Att bibehålla livskvalitet och trygghet för äldre är ett viktigt och prioriterat förebyggande arbete i Ludvika kommun.

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Relaterat

Sidan uppdaterades: