Fukt och mögel

Fukt och mögel i bostäder kan leda till hälsoproblem. Fukt- och mögelskador ska därför åtgärdas så snart som möjligt.

Om du misstänker att du har fukt eller mögel i din bostad ska du i första kontakta din fastighetsägare om du bor i hyreslägenhet eller bostadsrätt. Din fastighetsägare är skyldig att utreda och åtgärda problem i bostaden som kan leda till hälsomässiga olägenheter. Om du inte får hjälp kan du vända dig till kommunens verksamhetsområde miljö och bygg, som kan göra en bedömning och eventuellt kräva åtgärder.

Äger du själv din bostad ska du vända dig till ditt försäkringsbolag eller ett konsultföretag för att få råd om hur du kan gå vidare.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg


miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: