En tillväxtkommun

Vår kommun ska fortsätta växa och utvecklas. Tillväxten skapar resurser, gör kommunen attraktiv, underlättar etableringar och ger nya möjligheter för framtiden. Ludvika ska vara en bra kommun att driva företag i.

Det här ska uppnås under perioden 2021−2025:

  • Befolkningen ska växa
  • Fler arbetstillfällen ska skapas
  • Företagarna ska vara nöjda med det lokala företagsklimatet

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: