Stora Hillänget – markanvisning

Tilldelning av markanvisning genom ett jämförelseförfarande är avslutat. Ekeblad Bostad AB har tecknat markanvisningsavtal för område B, det vill säga fastigheten Ludvika 6:22. Avtalet gäller från 1 januari 2024 och gäller två år framåt.

Stora Hillänget är beläget i den östra delen av Ludvika tätort vid sjön Övre Hillen. I närområdet finns förutom all tänkbar service som till exempel skola och sjukhus också närhet till natur- och friluftsliv.

Planområdet utgörs av ett grönområde bestående av både skogsmark och före detta åkermark. Delar av det består av ädellövskog med höga naturvärden. De markanvisade delområdena är belägna i den norra delen av stora Hillänget.

Detaljplanen medger en stor variation av bebyggelse i ett strandnära läge.
Möjlighet finns till anläggande av till exempel en föreningslokal samt bryggor med ett större antal båtplatser i vattenområdet.

Ekeblad Bostad AB:s projektidé

Bildskiss med små hus nära sjön Hillen i Ludvika.

Bild från Ekeblads projektbidrag.

Karta över Hillänget, delområden
Översiktskarta området Hillänget, Ludvika
Vybild från luften över Stora Hillänget med sjön Hillen i förgrunden.
Kommunövergripande karta som visar antal planerade bostäder

Kommunövergripande karta som visar antal planerade bostäder

Kontakta oss

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta

Sofia Hellsten, sofia.hellsten@ludvika.se

Anna Bjälemar, anna.bjalemar@ludvika.se

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: