Laggarudden etapp 4, Sörvik

Längs Väsmans östra strandkant ligger ett av kommunens mest attraktiva bostadsområde. Bebyggelsen domineras av sjönära villor men med detaljplan Laggarudden etapp 4 möjliggörs en ökad variation i bebyggelsen.

Området är markanvisat till Riksbyggen

Vy mot Laggarudden med sjön Väsman i förgrunden.

Planområdet ligger i de inre delarna av Laggarudden, som är en udde i sjön Väsman, cirka tre kilometer nordväst om Ludvika centrum. Utöver det fantastiska sjönära läget finns härliga svampskogar och milslång gång- och cykelväg alldeles runt knuten.

Till skillnad från tidigare villabebyggelse i Laggarudden tillåter etapp 4 tätare bebygeglse i form av kedjehus, radhus och parhus i en byggnadshöjd på max 7 meter.

Detaljplan:

Byggrätt: Cirka 8350 kvm BYA

Areal: Cirka 3 ha

Typ av byggnation: Kedjehus, parhus, radhus, flerbostadshus

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: