Det här är Vasaskolan

På Vasaskolan ska varje elev få precis den stimulans, hjälp och det stöd om behövs för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Pedagogerna på Vasaskolan använder en bred arsenal av metoder och verktyg samt goda ämneskunskaper i undervisningen. De är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer samtidigt som de har höga förväntningar på att alla ska lyckas. Vi utvecklar ständigt vårt målmedvetna lärarskap genom att titta på vad forskningen säger samt besöka varandras klassrum för att ta del av goda exempel och erfarenheter.

Vi på Vasaskolan jobbar för att skolan ska vara den bästa skolan för de elever som går här. Vi använder Unikum för att vårdnadshavaren ska få inblick i barnets planeringar samt följa dess kunskapsutveckling. Unikum används också för att uppdatera vårdnadshavarna om vad som händer på Vasaskolan via veckobrev eller månadsbrev.

Du som vårdnadshavare är viktig! Du är den som står ditt barn närmast. Därför är vi på Vasaskolan mån om att ha god relation med dig. Goda resultat uppnås lättast när vi samverkar kring ditt barns utveckling.

På Vasaskolan arbetar vi förebyggande på olika sätt så att det inte ska uppstå diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Vasaskolan har en elevhälsa som tillsammans med övrig personal, arbetar med barnens trygghet och trivsel. På rasterna har Vasaskolan meningsfulla och roliga rastaktiviteter som anordnas av både vuxna och barn.

Vasaskolan är en skola som välkomnar lärarstudenter och vi har som NOD skola ett tätt samarbete med Högskolan Dalarna. Flera av våra lärare är utbildade handledare och kan därför säkerställa en hög och god kvalitet på lärarstudenternas arbetsplatsförlagda praktik.

För mer information ta gärna del av vår kvalitetsrapport.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: